A red, red rose, por Anxo Angueira

Non é a rosa de Yeats, a que invocou con xenio Manuel Rivas. Non é a célebre de Gertrude Stein, que ela mesma quixo tamén vermella. Esta rosa arrecende ás alboradas de abril, naceu na roseira do resío e é encarnada até de orballo. É a dun poeta anterior, a dun poeta das cancións do […]

Don Paco, Robert Burns e Don Plácido, por Xulio Ríos

Houbo unha moi longa relación entre Francisco Fernández del Riego, a quen este ano se lle dedica o Día das Letras Galegas, e Plácido Castro. Cimentada nunha compartida militancia galeguista desenvolvida en anos de tantas esperanzas arredor da reivindicación do autogoberno para Galicia, acabou desembocando mesmo nunha complicidade persoal e familiar que elevaron espiritualmente o […]