Memoria 2020

Esta é a Memoria de Actividades da Fundación Plácido Castro correspondente a 2020. Presentación O ano 2020 estivo marcado inevitablemente por la pandemia da Covid-19 e os seus efectos, que non foron poucos no mundo da cultura. A Fundación Plácido Castro tamén viu condicionada a súa previsión de actividades e moitas delas quedaron no tinteiro […]