Regulamento de usos da sede da Fundación Plácido Castro

A Fundación Plácido Castro ten a súa sede en Cambados, Rúa Nova, 4, segunda planta, un espazo cedido polo Concello de Cambados. Na sede principal desenvólvense as principais xuntanzas e actividades que determinan a vida asociativa da Fundación. Ademais, pode dispor á súa comenencia do faiado do edificio a modo de almacén e a sala […]