Aviso legal e política de cookies

Aviso legal e política de cookies

DATOS DA ORGANIZACIÓN

En cumprimento do artigo 10 da Lei 34/2002, de 11 de xullo, de Servizos da Sociedade da Información e Comercio Electrónico, a Fundación Plácido Castro infórmalle que se atopa inscrita no REXISTRO DA XUNTA DE GALICIA número 2012/15/000/14522, e no rexistro de fundacións de interesse galego co número 93, sendo os seus datos identificativos os seguintes:

Denominación social: Fundación Plácido Castro

C.I.F: G36887479

Domicilio social: Avda. Joselín 7 P3 4B, 36300 Baiona (Pontevedra)

Teléfono: 986 357238

Correo electrónico a efectos de comunicación: info@igadi.org

Todas as notificacións e comunicacións entre os usuarios e a Fundación Plácido Castro consideraranse eficaces, a todos os efectos, cando se realicen a través de correo postal ou calquera outro medio dos detallados anteriormente.

CONDICIÓNS DE ACCESO E UTILIZACIÓN

O presente aviso legal regula O uso do sitio web (en adiante, A WEB), da que é titular a Fundación Plácido Castro .

A navegación pola web da Fundación Plácido Castro atribúe a condición de usuario do mesmo e implica a aceptación plena e sen reservas de todas e cada unha das disposicións incluídas neste Aviso Legal, que poden sufrir modificacións.

O sitio web e os seus servizos son de acceso libre e gratuíto, non obstante, a Fundación Plácido Castro condiciona a utilización de algúns dos servizos ofrecidos na súa web á previa cumplimentación do correspondente formulario.

Todos os contidos do sitio web, como textos, fotografías, gráficos, imaxes, iconas, tecnoloxía, software, así como o seu deseño e códigos fonte, constitúen unha obra cuxa propiedade pertence á Fundación Plácido Castro, sen que poidan entenderse cedidos ao usuario ningún dos dereitos de explotación sobre os mesmos máis aló do estritamente necesario para o correcto uso da web.

O usuario garante a autenticidade e actualidade de todos aqueles datos que comunique á Fundación Plácido Castro e será o único responsable das manifestacións falsas ou inexactas que realice.

O usuario obrígase a facer un uso correcto do sitio web de conformidade coas leis, a boa fe, a orde pública, os usos do tráfico e o presente Aviso Legal. O usuario responderá fronte á Fundación Plácido Castro ou fronte a terceiros, de calquera dos danos ou prexuízos que puideran causarse como consecuencia do incumprimento de dita obriga.

POLÍTICA DE ENLACES E EXENCIÓN DE RESPONSABILIDADES

A Fundación Plácido Castro on se fai responsable do contida das páxinas web  ás que o usuario poida acceder a través dos enlaces establecidos na súa website e declara que en ningún caso procederá a examinar ou exercitar ningún tipo de control sobre o contido de outras páxinas da rede. Así mesmo, tampouco garantirá la dispoñibilidade técnica, exactitude, veracidade, validez ou legalidade de páxinas alleas á súa propiedade ás que se poida acceder por medio dos enlaces.

A Fundación Plácido Castro declara que adoptou todas as medidas necesarias para evitar calquera dos danos que, aos usuarios da súa website, puideran derivarse da navegación pola súa páxina web. En consecuencia, a Fundación Plácido Castro non se fai responsable, en ningún caso, dos eventuais danos que pola navegación por Internet puidera sufrir o usuario.

USO DE COOKIES E DATOS ESTADÍSTICOS

Esta páxina web non recolle nin almacena datos persoais dos seus visitantes. Unicamente, coa finalidade de ofrecerlle o mellor servizo a través desta páxina, e co obxecto de facilitar o seu uso, analízanse o número de páxinas visitadas, o número de visitas, así como a súa frecuencia de utilización.

A estes efectos, utilízanse os datos estatísticos elaborados polo Provedor de Servizos de Internet da Fundación Plácido Castro. Con esta información analízase a frecuencia de uso da web da mercantil a partir dos datos de conexión, e as secciones máis visitadas. A Fundación Plácido Castro non utiliza cookies para recoller información dos usuarios dende a súa páxina web nin rexistra as súas direccións IP.

O usuario ten a posibilidade de configurar o seu navegador de modo que se lle informe da recepción de cookies, podendo, se así o desexa, impedir que sexan instaladas no seu disco duro. Non obstante, para o acceso á website da Fundación Plácido Castro non será preceptiva a instalación de cookies.

PROTECCIÓN DE DATOS

Infórmaselles que os datos persoais que nos facilite voluntariamente, a través dos distintos formularios da web, serán incorporados a un ficheiro titularidade da Fundación Plácido Castro con domicilio en Avda. Joselín 7 P3 4B, 36300 Baiona (Pontevedra) , que cumpre coas medidas de seguridade esixidas no Real Decreto 1720/2007 de 21 de decembro. A finalidade de dito ficheiro é a prestación e administración do servizo contratado ou solicitado, así como a realización de estatísticas, a remisión de publicidade e outras promocións comerciais que a Fundación Plácido Castro poida efectuar nun futuro.

Mediante o envío dos mencionados formularios, o usuario autoriza a enviarlle información e comunicacións comerciais a través de correo postal, correo electrónico ou fax dos produtos e servizos da Fundación Plácido Castro.

Así mesmo, a Fundación Plácido Castro cancelará ou rectificará os datos cando resulten inexactos, incompletos o deixaran de ser necesarios para a súa finalidade, de conformidade co previsto na Lei Orgánica 15/1999, de 13 de decembro, de Protección de Datos de Carácter Persoal.

O usuario poderá revocar o consentimento prestado e exercer os dereitos de acceso, rectificación, cancelación e oposición dirixíndose por escrito á Fundación Plácido Castro, no seguinte enderezo Avda. Joselín 7 P3 4B, 36300 Baiona (Pontevedra), ou ben a través do seguinte correo electrónico info@igadi.org, identificándose debidamente e indicando de forma visible o concreto dereito que se exerce.

A Fundación Plácido Castro adopta os niveis de seguridade correspondentes requiridos pola citada Lei Orgánica 15/1999 e demais normativa aplicable. Non obstante, non asume ningunha responsabilidade polos danos e prexuízos derivados de alteracións que terceiros poidan causar nos sistemas informáticos, documentos electrónicos ou ficheiros do usuario.

 


 

A web www.fundacionplacidocastro.com utiliza cookies para facilitar a relación de as/os visitantes cos nosos contidos e para permitir elaborar estatísticas sobre as visitas que recibimos. En cumprimiento da Directiva 2009/136/CE, desenvolvida no noso ordenamento polo apartado segundo do artigo 22 da Lei de Servizos de Sociedade da Información, seguindo as directrices da Axencia Española de Protección de Datos, procedemos a informarte detalladamente do uso que se realiza na nosa web.

Cookies

Chámaselles a uns pequenos arquivos que se gravan no navegador utilizado por cada visitante/a desta web para que o servidor poida lembrar a visita desa/e usuaria/ou con posterioridade cando volva acceder ós nosos contidos. Esta información non revela a túa identidade, nin dato persoal algún, nin accede ao contido almacenado no seu ordenador, pero si que permite ao noso sistema identificarte como un/a usuaria/o (anónima/o) determinada/o que xa visitou a web con anterioridade, visualizou determinadas páxinas, etc. e ademais permite gardar as túas preferencias persoais e información técnica como por exemplo as visitas realizadas ou páxinas concretas que visites.

Xestionar Cookies

Si non desexas que se garden cookies no teu navegador ou prefires recibir unha información cada vez que unha cookie solicite instalarse, podes configurar as túas opcións de navegación para que se faga desa forma. A maior parte dos navegadores permiten a xestión das cookies de 3 xeitos diferentes:

  • As cookies son sempre rexeitadas;
  • O navegador pregunta se a/o usuaria/o desexa instalar cada cookie;
  • As cookies son sempre aceptadas;

O teu navegador tamén pode incluír a posibilidade de seleccionar con detalle as cookies que desexas que se instalen no teu ordenador. En concreto, a/o usuaria/o pode normalmente aceptar algunha das seguintes opcións:

  • rexeitar as cookies de determinados dominios;
  • rexeitar as cookies de terceiros;
  • aceptar cookies como non persistentes (elimínanse cando o navegador é pechado);
  • permitirlle ao servidor crear cookies para un dominio diferente.

Podes encontrar información sobre como configurar os navegadores máis usados nas seguintes ligazóns:

Respecto das cookies de terceiros, aquelas que son alleas ao noso sitio web, non podemos facernos responsables do contido e veracidade das políticas de privacidade que inclúen polo que a información que che ofrecemos é sempre con referencia á fonte. En caso de dúbidas diríxete o webmaster do dominio creador da cookie.

A continuación informámoste detalladamente das cookies que poden instalarse desde o noso sitio www.fundacionplacidocastro.com. En función da túa navegación poderán instalarse todas o só algunhas delas.

Dominio Nome da cookie Descrición Máis información
fundacionplacidocastro.com _ga Google Analytics é unha ferramienta gratuíta de análise web de Google que principalmente permite que as/os propietarias/os de sitios web coñezan como interactúan as/os usuarias/os co seu sitio web. Asemade, habilita cookies para recopilar información de forma anónima e elaborar informes de tendencias de sitios web sen identificar a usuarias/os individuais. Política de Privacidade
google.com Nid, identificador de canle Recopila de forma anónima os hábitos de uso do sitio das/os visitantas/es e as páxinas que viron. Política de Privacidade
google.com NID, SNID, PREF, khcookie Google Maps recopila de forma anónima o navegador utilizado e as súas preferencias Política de Privacidade
twitter.com _utma, utmb, utmc, utmz, guestid, remember_checked, remember_checked_on, secure_sesion, twll Permite compartir contidos da web en Twitter Política de Privacidade
facebook.com Act, c_user, csm, datr, fl, lu, p, presence, s, sub, xs Permite compartir contidos da web en Facebook Política de Privacidade

Ao navegar e continuar na nosa web indícasnos que estás consintindo o uso das cookies antes enunciadas e nas condicións contidas na presente Política de Cookies.