Composición

Composición

MEMBROS/AS DO PADROADO

  • PRESIDENTA: Susi Castro Sineiro.
  • CAMBADOS: Víctor M. Caamaño Rivas (17/09/2015).
  • CORCUBIÓN: José Antonio Louro Pais.
  • VILAGARCIA DE AROUSA: Sonia Outón Casal (17/09/2015).
  • ASOCIACION DE TRADUTORES GALEGOS:Fernando Moreiras Corral.
  • ASOCIACIÓN GALEGA DE PROFESIONAIS DA TRADUCIÓN E A INTERPRETACIÓN, AGPTI: Iria Taibo.
  • INSTITUTO GALEGO DE ANÁLISE E DOCUMENTACIÓN INTERNACIONAL: Xulio Ríos.