Vida asociativa

Reunión do Padroado da Fundación Plácido Castro 10 de Xullo de 2014

Vida asociativa

Xuntanza do Padroado da Fundación Plácido Castro en Cambados o 10 de xullo de 2014.