Máximas e Reflexións de Plácido Castro / Lingua

Quen valore os idiomas segundo a súa difusión ou a súa utilidade práctica pensa cun criterio de emigrante.

Quen valore os idiomas segundo a súa difusión ou a súa utilidade práctica pensa cun criterio de emigrante.

  • Temas