Máximas e Reflexións de Plácido Castro / Xeral

Ao cabo de moitos séculos do que se deu en chamar “civilización” e “progreso” –unha maneira de asubiar na escuridade para facer ver que non temos medo- non chegamos a lograr a sombra dun acordo en ningún terreo acerca do que é a verdade, de cales son as cousas reais e fundamentais, se é que existen.

Ao cabo de moitos séculos do que se deu en chamar “civilización” e “progreso” –unha maneira de asubiar na escuridade para facer ver que non temos medo- non chegamos a lograr a sombra dun acordo en ningún terreo acerca do que é a verdade, de cales son as cousas reais e fundamentais, se é que existen.

  • Temas