Desagravio, por Xulio Ríos

A  especie de “amnistía tardía” outorgada a Plácido Castro a través da declaración de recoñecemento e reparación persoal expedida recentemente polo ministro Félix Bolaños ao abeiro da normativa sobre memoria democrática, ten un gran simbolismo pero tamén un importante significado político. Deslexitimar aqueles tribunais especiais instituídos pola ditadura e declarar ilegais todas e cada unha […]

Plácido Castro: dúas reparacións necesarias, por Xulio Ríos

O recoñecemento de quen padeceu persecución -como é o caso de Plácido Castro- polas súas conviccións democráticas é unha satisfacción primeiro que nada moral e que non debe infravalorarse, por mais que se trate dun procedemento, dirán algúns, meramente declarativo. Plácido Castro foi condenado o 14 de xaneiro de 1940 polo Tribunal de Responsabilidades Políticas […]