Memoria de actividade da Fundación Plácido Castro 2023

Memoria de actividade da Fundación Plácido Castro 2023

Memoria de actividade da Fundación Plácido Castro 2023

A memoria de actividades correspondente a 2023 recolle os aspectos de maior destaque da axenda que se foi conformando ao longo do ano.
O Padroado da Fundación velou pola súa implementación e dinamización constante.